Sitzungen

 

Datum Bezeichnung Status ö / nö
3 Zeilen
11.11.2021 6. Bauausschuss-Sitzung Mellrichstadt Niederschrift ö / nö
25.11.2021 10. Stadtratssitzung Mellrichstadt Niederschrift ö / nö
09.12.2021 11. Stadtratssitzung Mellrichstadt Einladung ö / nö